logo

Kompetanseområder

Kosmetikk
- Produksjon
- Emballasje
- Produsenter
- Resept
- Lovverk
- Priser
- Bransje og aktøroversikt
Helsekost og kosttilskudd
- Produksjon
- Emballasje
- Produsenter
- Resept
- Lovverk
- Priser
- Bransje og aktøroversikt
Forbrukerartikler
- Innkjøp
- Priser
- Attraktivitet
- Import
Abonnementssalg
- Ordresystemer
- Kundevarighet
- Holdback
- Varepakking
- Porto og distribusjon
- Returer
- Lovverk
- Fakturafinansiering
- Priser

Markedsføring
- Nettmarkedsføring
- Sosiale medier
- Tv-reklame
- Materiellproduksjon
- Innovative markedskanaler
- Split-testing
- Retargeting
- Content marketing
- Konverteringsutløsende elementer
- Mersalg
- Priser
Netthandel
- Plattformer og løsninger
- Betalingspartnere
- Brukervennlighet
- Markedsføring
Forretningsutvikling
- Netthandel
- Abonnementshandel
- Direkte levering
- Bransjetrender
- Forbrukertrender
- Synergieffekter
- Stordriftsfordeler
Oppstartsbedrifter
- Kapitalinnhenting
- Konseptutformelse
- Markedsføring
- Strategi