logo
  • Investering i oppstartsbedrifter
    Med lang erfaring fra salg av helse -og skjønnhetsprodukter til forbruker kan vi bidra med både kompetanse og oppstartskapital til bedrifter med motiverte etablerere.
  • Helsekonsepter
    Egen helse er i stadig økende fokus hos befolkningen, og det samme er kravene til helseprodukter og helsekost. Vi har bred kompetanse innen helserelaterte forretningsmodeller.
  • Moderne handlemønster og direkte levering
    Et endret handlemønster hvor salg og kjøp foregår i økende grad på internett stiller nye krav til handleopplevelse og leveringsmetoder.

Vi investerer i helse & velvære

gjennom moderne konsepter med kunden, produkter og varelevering i fokus